Mikro MK2200L
  • Mã sản phẩm:

Hiển thị SỐ bằng LCDHiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LCD

Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm hoặc phần mềm

Dòng dịnh mức : 5A, 1A

Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC

Reset bằng tay hoặc tự động ; 5 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình, 1 tiếp điểm IRF

Ghi lại giá trị sự cố trước đó.Kích thước mặt : 165 x 142 mm, dập lỗ 139x129mm

Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255-26

Cài đặt quá tải mức thấp (Low-set) : I> từ 0.10 đến 2.50In (0.01/bước)

Cài đặt chạm đất mức thấp : Io> từ 0.05 đến 1In, Thời gian tắc động mức thấp : 4 đặc tuyến thời gian nghịch đảo (IDMT); với TM = 0.02 -1. Hoặc thời gian xác định t> từ 0.02 đến 1

Cài đặt ngắn mạch (High-set) : I>> từ 0.1A đến 40In, hoặc Vô hiệu

Cài đặt chạm đất mức cao : Io>> từ 0.05 đến 10In (2%-1000%) hoặc Vô hiệu

Thời gian tác động mức cao : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s

Truyền thông Modbus RTUTích hợp bảo vệ relay nhiệt

 

  • Liên hệ
  • Liên hệ
  • -
  • +
Thêm vào giỏ hàng
Tải cataloge
Mô tả
Sản phẩm khác